• Veliki izbor kvalitetnog svežeg mesa i mesnih prerađevina

  • Vrhunska ponuda suhomesnate robe po najpovoljnijim cenama

  • Uslužno pečenje mesa i snabdevanje ugostiteljskih objekata

  • Nudimo probrani asortiman i visok nivo usluga u našim prodajnim objektima

Kontakt

Naziv i adresa

Samostalna zanatska mesarska radnja "PAPP"
Adresa: ul. Maršala Tita 150, Skorenovac 26228, Vojvodina, Srbija
Vlasnik: Papp Peter

Kontakt podaci

Telefon: 013 764-137
Fax: 013 764-360
Mobilni: 0604450037
e-mail adresa: mesarapapp@gmail.com

Podaci iz registra

Matični broj: 50765890
ID broj klanice: 802409005211
PIB: 101407209
Broj tekućeg računa: 325-950060005153466